З

 

Св. Йоан Златоуст

Тълкуване на евангелието на св. евангелист Матей

 

Захариев

Учебник по Свещено Писание на Ветхия Завет