Библейската археология – предизвикателства в началото на 3 хил. сл.Хр.

Предизвикателства пред библейската археология в началото на 3 хил. сл.Хр. 2007

Към статията