Обетованата земя в библейско-исторически и археологически контекст

(С оглед на съвременните религиозни и политически реалии) доц. д-р Димитър Попмаринов Събитията в съвременния свят възраждат и извеждат на преден план библейски и религиозни дадености (обетованата земя /Палестина/, държавата […]

Към статията

Раждането на Иисус Христос и смъртта на Ирод Велики

Емил  Трайчев   Евангелист Матей изрично съобщава, че раждането на Иисус Христос станало през времето на цар Ирод: „А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, […]

Към статията