Историческата истина за раждането на Иисуса Христа

 Проф. д-р  Иван .Марковски В историческата наука най-важното условие за установяване истинността на едно събитие е да се посочи времето и мястото на това събитие, тоест кога и къде е […]

Към статията