Св. апостол Павел – апостол на любовта

Проф. Христо Н. Гяуров   1951 Между главните задачи, които Иисус Христос Си бил поставил да изпълни през време на Своята земна дейност и проповед, била и задачата, да съобщи на […]

Към статията