Нoвозаветното учение за ангелския свят

Проф. Георги П. Царев Духовна култура, 1986, кн. 11, с. 1-7. Вярата в съществуването на ангелите се основава на Божественото Откровение[1]. Непосредствено след грехопадението на прародителите Бог ги изгонил от […]

Към статията

Задачи, методи и принципи на новозаветната екзегетика

Проф. Георги П. Царев Духовна култура, 1980, кн. 2, с. 1 – 8. Екзегетиката е наука за тълкуване на текстове и литературни произведения с оглед да бъде разкрит и изяснен […]

Към статията

יַם־סוּף и изходът от Египет

Янка Драгомирова Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност „Теология” в Шуменския университет, Шумен 2013, с. 77 – 83.   Изходът […]

Към статията

Христовото Възкресение – нов живот в Христос

Емил Трайчев   Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност „Теология” в Шуменския университет, Шумен, 2013, с. 17 – 20.   […]

Към статията