Христовото Възкресение – нов живот в Христос

Емил Трайчев   Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност „Теология” в Шуменския университет, Шумен, 2013, с. 17 – 20.   […]

Към статията