Историята като откровение и съвременната Библеистика

(Библейско-богословски аспекти) Димитър Попмаринов Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност „Теология” в Шуменския университет, Шумен 2013, с. 33 – 48. […]

Към статията