Задачи, методи и принципи на новозаветната екзегетика

Проф. Георги П. Царев Духовна култура, 1980, кн. 2, с. 1 – 8. Екзегетиката е наука за тълкуване на текстове и литературни произведения с оглед да бъде разкрит и изяснен […]

Към статията