Нoвозаветното учение за ангелския свят

Проф. Георги П. Царев Духовна култура, 1986, кн. 11, с. 1-7. Вярата в съществуването на ангелите се основава на Божественото Откровение[1]. Непосредствено след грехопадението на прародителите Бог ги изгонил от […]

Към статията