ИСТОРИЧЕСКИЯТ ВЪПРОС ЗА ИИСУС ХРИСТОС

Валтер Каспер 1. Изходната точка при съвременната вяра в Иисус Христос Иисус Христос е историческа величина със световноисторическа значимост. Иисус от Назарет е живял приблизително между 7 г. пр Хр. […]

Към статията