Научната книжовна дейност на проф. д-р Николай Никан. Глубоковски в България.

Проф. д-р Христо Гяуров, ЦВ, 1943   снимката е публикувана в електронен вариант от: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BASA_1318K-1-5899-1_Nikolay-Glubokovski,28March1910.jpg

Към статията

Православная герменевтика в ее самопонимании в сравнении с историко-критическим методом

K. Николакопулос, Православная герменевтика в ее самопонимании в сравнении с историко-критическим методом // XVI Ежегодная богословская конференция ПСТГУ 2006 г. / Материалы. М., 2006. С. 14-21.Nikolakopulos статията е взета в […]

Към статията