ЛИЧНОСТТА НА ИИСУС ХРИСТОС В ИСЛЯМА И ХРИСТИЯНСТВОТО

монсеньор д-р Алберт Раух, Източноцърковен институт в Регенсбург (Германия) Сб. Библия, култура, диалог. Интеррелигиозният диалог в европейска перспектива. С., 2010, с. 48-54. Традицията да се изобразява слизането на Светия Дух […]

Към статията