Човекът в библейската аксиология

Прот. Александър Мен   Общоизвестна е генетичната връзка, съществуваща между нашето мислене днес и идеите на ренесансовия хуманизъм. Не винаги обаче е било обръщано достатъчното внимание на нееднородността на самия […]

Към статията