Тенденции за централизация на култа в Йерусалимския храм през втората половина на 8 век пр.Хр. (археологическо и екзегетическо изследване)

Автореферат към дисертацията Екатерина Дамянова

Към статията