МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ИЗВОРИ И ТРАДИЦИЯ НА БОГОСЛОВИЕТО”

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ИЗВОРИ И ТРАДИЦИЯ НА БОГОСЛОВИЕТО” се организира и провежда по инициатива на катедра „Библеистика“ към Богословския факултет (БФ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Целта на програмата е […]

Към статията