МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ИЗВОРИ И ТРАДИЦИЯ НА БОГОСЛОВИЕТО”

r_1154933353_sof12f______

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ИЗВОРИ И ТРАДИЦИЯ НА БОГОСЛОВИЕТО” се организира и провежда по инициатива на катедра „Библеистика“ към Богословския факултет (БФ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Целта на програмата е да предостави на магистрантите възможност да се докоснат до автентични изворови текстове на богословието, като се проследява традицията в рецепцията на тези извори. Участниците в програмата могат да изберат курсове, които ще ги специализират в следните направления – Библеистика, патристика, българско средновековно книжовно наследство.
Приемът на студенти-неспециалисти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по хуманитарни, природо-математически или технически специалности, с успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-нисък от добър. Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира от средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и проведено събеседване.
Програмата за студентите-неспециалисти задочно обучение е в рамките на четири семестъра и завършва задължително със защита на магистърска теза.
Завършилите магистърска програма „Извори и традиция на богословието“ придобиват задълбочена теоретическа и практическа подготовка за самостоятелна и критична работа с изворов материал в областта на Библеистиката и патристиката; изграждат умения за работа в книгохранилища архиви, включително и със средновековни ръкописи.
Магистрите могат да намерят професионална реализация в следните по-важни направления: във фондации и неправителствени организации; в църковната администрация на БПЦ; в духовно-просветната дейност на Църквата; в сферата на проучването и опазването на културното наследство, като уредници и експерти в музейната дейност; в заемане на длъжности, за които се изисква висше образование и/или магистърска степен по теология в органите на държавната власт и структурите на обществено-политическите организации; в частни и държавни фирми, както и в неправителствения сектор; журналистическа работа в средствата за масова информация; редакторска и издателска дейност; могат да участват в изследователската работа по теология във всички научни звена в България и чужбина; имат възможност за продължаване на своята научно-образователна квалификация в различните форми на докторантура; научно-преподавателска работа във висшите училища и институтите на БАН; участие в различни проекти в чужбина.

 

Ръководител на програмата: доц. д-р Екатерина Дамянова
edamjanova@gmail.com
02 9890115 (в. 19)

 

Условия и срокове за записване  2015.2016

Учебен план на програмата

IMG_0002 01_Theol_Sofia 03_Interior 08_Chapel_Altar 14_Biblioth_b 21_readingroom_b 28_conference_room 35_Compurer.room 15112006006

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s