В защита на Библията (Възражения срещу отрицателната критика).

Проф. д-р Иван Марковски,   В защита на Библията. С., 1942 г.

Към статията

За историята с разпространените злонамерени слухове срещу Н. Н. Глубоковски през втората половина на 20-те години на миналия век (въз основа на архивни документи).

Доц. д-р Екатерина Дамянова, доц. д-р Дилян Николчев, БМ 2014

Към статията

90 години Библеистика в България. Библиографски справочник.

https://www.academia.edu/16649619 Abstract: The book presents the Bulgarian Orthodox Biblical Studies in the last 90 years. The issue contains bibliographical summary of various types of publications (monographs, essays, articles, encyclopedia and […]

Към статията