В защита на Библията (Възражения срещу отрицателната критика).

Проф. д-р Иван Марковски,   В защита на Библията. С., 1942 г.

Към статията

За историята с разпространените злонамерени слухове срещу Н. Н. Глубоковски през втората половина на 20-те години на миналия век (въз основа на архивни документи).

За историята с разпространените злонамерени слухове срещу Н. Н. Глубоковски през втората половина на 20-те години на миналия век.   2014

Към статията

90 години Библеистика в България. Библиографски справочник.

https://www.academia.edu/16649619 Електронна версия на изданието може да бъде намерена в страницата на Университетско издателство: https://unipress.athenauni.com/bg-bg/library/booksearch/ Abstract: The book presents the Bulgarian Orthodox Biblical Studies in the last 90 years. The […]

Към статията