Библейски топоси в Словата и химнографското творчество на св. Климент Охридски.

Библейските топоси в творчеството на св.Климент 2018

Към статията