Силоамски надпис (8 век пр.Хр.)

В подготовката на отбранителните действия на юдейския цар Езекия (715-687) пред асирийската опасност Гионският извор и водопроводната система към него, разположени извън очертанията на Йерусалим, се оказват недостатъчно защитени. За […]

Към статията