За някои култови съоръжения в Юдея след падането на Самария. Археологически и идеен поглед.(721 г. пр.Хр.).

Археологически и идеен поглед.      д-р Екатерина Дамянова – В: Сборник с материали от научна конференция с международно участие, посветена на 70-годишнината на проф. д-р протопр. Николай Шиваров. (Велико Търново […]

Към статията

Йерусалим като топографски и духовен център на мозайката от Мадаба

Екатерина Дамянова Макар да са известни частично представени паметници, най-ранното цялостно изображение на Светия град е запазено върху мозайка от 6 век сл. Хр., разположена на пода на православната църква […]

Към статията