Пътеводител и описание на светите места в Палестина

Проф. д-р Иван Марковски_Pytevoditel i opisanie na svetite mesta..

Към статията

ИСТОРИЧЕСКИЯТ ВЪПРОС ЗА ИИСУС ХРИСТОС

Кардинал Валтер Каспер 1. Изходната точка при съвременната вяра в Иисус Христос Иисус Христос е историческа величина със световноисторическа значимост. Иисус от Назарет е живял приблизително между 7 г. пр […]

Към статията