Светите земи и настъпващият ислям. Правата на Йерусалимския патриарх Софроний, според връчената му от Халиф Омар ибн ал-Хатаб грамота

  Доц. д-р Екатерина Дамянова  Омар ибн ал-Хаттаб

Към статията