Сърцето според представите на Кумранската общност

Кумранската община, (1) която населява кумранските пещери в периода 3 в. пр. Хр. – 1 в сл. Хр., се отличава с твърде своеобразни  представи. Въпреки че тя се състои от […]

Към статията