Екатерина Дамянова

    Изследовател и преподавател в областта на Библейскта археология, Библейската история и топография, Хебраистика. Родена на 25 юни 1971 г. в гр. София. Завършва Богословския факултет на Софийския университет […]

Към статията